Monday, March 22, 2010

Si Penipu Charles Darwin

Charles Robert Darwin berasal dari Shrewbury, Shropshire, England dan merupakan cucu kepada Eramus Darwin yang merupakan salah seorang doktor dan saintis pada ketika itu. Menurut Encylopaedia Britanica International, London lagi, minat dan kecenderungan Darwin ini bermula dari muda lagi mengenai dengan sejarah kaji hayat dan sepanjang pengajian beliau di Cambridge, beliau begitu rapat dengan seorang professor botani, Professor J.S Henslow. Beliau juga berpeluang belayar mengelilingi dunia selama lima tahun pelayaran di laut dan di darat untuk tujuan pengumpulan data saintifik. Sepanjang tempoh pelayaran itu, beliau telah banyak mengumpul data berkenaan dengan spesies haiwan yang pelbagai. Hasil yang didapati itu, menimbulkan persoalan di dalam dirinya.

Daripada bidang kajian, beliau mula berminat untuk mendalami dengan lebih jauh berkenaan dengan hasil penemuannya; beliau cuba mengenali bagaimana untuk memahami benda-benda hidup ini berkaitrapat.

Buku pertamanya yang berjudul ‘The Origin Of Spesies’ (1859) telah diterbitkan. Alfred Russel Wallance juga merupakan rakan seperjuangannya juga telah memikirkan perkara yang sama sepeti Darwin. Menurut Dr. Danial Zainal Abidin, di dalam bukunya, Kit Kombat Islam Untuk Remaja; Darwin menegaskan semua makhluk yang hidup sama ada manusia ataupun haiwan berasal daripada keturunan yang sama. Keturunan awal ini kemudiannya berubah daripada satu tahap ke tahap yang lain bagi menyesuaikan diri dengan keadaan persekitarannya yang senantiasa berubah. Hasil daripada perubahan-peubahan yang memakan masa jutaan tahun, akhirnya lahirlah makhluk yang kompleks yang bernama manusia. Teori ini telah menimbulkan banyak konspirasi di antara ahli pemikir cendiakawan, bukan hanya di England sahaja malahan seluruh dunia! Banyak persoalan yang timbul dari kenyataan yang dibawa oleh beliau.

Buku keduanya, iaitu ‘The Descent Man’ pula, mengketengahkan berkenaan dengan penemuan rangka nenek moyang manusia yang hidup di zaman primitif dan menyerupai seperti beruk. Ini menyebabkan lagi ramai orang menentang akan kajian beliau (Encylopaedia Britanica International, London) (1871).

Menurut Dr. Daniel lagi, secara keseluruhannya, teori ini adalah betujuan menafikan akan kewujudan sebenar Tuhan. Ini dapat digambarkan lagi dengan teori-teori yang sebenarnya di luar kebenaran atau logik akal. Manusia yang sempurna asal kejadiannya adalah datangnya Adam a.s dan kemudian dari benih manusia. Andaian-andaian yang dibuat di dalam teori Darwin juga adalah tidak berasas sama sekali kerana asal manusia dari keturunan nenek moyang beruk tidak dapat diterima masyarakat dunia baik Barat mahupun Islam.

Oleh itu, teori seumpama ini wajar ditolak secara total bagi umat Islam kerana ianya menafikan hak dan kehebatan Maha Pencipta. Sebagai seorang individu Muslim yang mempunyai akidah dan kepercayaan yang sahih berkenaan dengan konsep sebenar kewujudan Tuhan, tidak mudah untuk mengambil teori-teori seumpama ini sebagai pedoman serta petunjuk di dalam kehidupan.

Al-Quran tidak bercanggah dengan akal

Konsep asas logik akal bagi manusia adalah menerima segala penemuan dan hasil adalah berdasarkan kepada bukti yang jelas. Akal tidak dapat menerima sesuatu perkara yang tidak jelas akan bukti dan hujahnya. Kewujudan Al-Quran adalah selari dengan fitrah dan juga akal manusia. Kemukjizatan Al-Quran ini adalah diperakuI. Buktinya, lihat sahaja kandungan dan ayat-ayat yang menerangkan fakta-fakta dan penemuan-penemuan terkini yang selari dan langsung tidak bercanggah dengan logik akal.

Terdapat banyak tanda-tanda atau bukti yang selari dengan penemuan sains dan juga logik akal yang menunjukkan bahawa segala sesuatu itu jelas dan nyata diterangkan di dalam Al-Quran. Kejadian dan proses pembentukan manusia di dalam rahim contohnya, telah jelas bahawa Al-Quran menceritakan dan ianya selari dengan penemuan sains kini! Bukan itu sahaja, malah alam yang terbentang luas ini juga, termasuk bintang dan matahari juga ada disebutkan dan dijelaskan dengan tepat di dalam Al-Quran. Firman Tuhan di dalam Surah Fussilat (Yang dijelaskan satu persatu), ayat 53 yang bermaksud;

“Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?

Keperluan Sains Dalam Kehidupan

Faedah dan kepentingan sains di dalam kehidupan seharian memang tidak dapat dinafikan oleh semua manusia. Sains dapat memberikan suatu insprisasi baru terhadap kehidupan manusia sejagat. Kelebihan dan kemanfaatan bidang ilmu ini dapat dilihat di dalam ruang perspektif dunia kini.

Perubahan dan ledakan baru akibat dari penemuan-penemuan terkini di dalam disiplin ilmu sains dapat dipertengahkan dengan melihat teknologi terkini akibat dari evolusi sains itu. Banyak ciptaan dan rekaan dapat dihasilkan dari penemuan sains. Manusia kini bergantung harap kepada penemuan-penemuan baru bagi meningkatkan lagi tahap keselesaan hidup dan menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya. Namun demikian, lama kelamaan sains semakin berkembang tanpa had dan batasan. Penemuan demi penemuan yang baru dapat diketemui bagai cendawan yang baru tumbuh selepas hujan. Sains kini seperti ombak yang besar membawa manusia seolah-olah ke alam dan dimensi baru dalam era kehidupan manusia sejagat.

Meyorot kembali sejarah ketamadunan dan kemajuan sains yang dipelopori tokoh-tokoh sarjana Islam, perkembangan sains sebenarnya bukanlah datang dari Barat seperti yang didakwa oleh sarjana-sarjana dan para ilmuan negara Barat, tetapi ianya datang dari negara-negara Islam suatu ketika dahulu. Perkembangan sains kini hanyalah sekadar diperkembangkan dan diolah semula tetapi asal usulnya datang dari para ilmuan Islam.
Kehebatan dan ketinggian ilmu yang diperolehi daripada para ilmuan Islam yang terunggul pada abad kesebelas yang lalu iaitu kesan selepas kejatuhan empayar di Sepanyol lalu menjadi hak bagi orang-orang Islam, maka dapatlah orang-orang Barat datang dan mendalami ilmu yang ada pada tokoh-tokoh sains Islam pada zaman tersebut. Sejarah dunia menerangkan bahawa Zaman Kegelapan atau ‘The Dark Ages’ merupakan zaman yang cukup ngeri dan merupakan igauan hitam bagi orang-orang Eropah suatu ketika dahulu.

Ilmu yang menjadi asas kepada orang-orang Barat sebenarnya merupakan asuhan dari orang-orang Islam itu sendiri yang menyebarkan ilmu mereka kepada sesiapa sahaja yang ingin mempelajari ilmu serta penemuan-penemuan mereka. Tidaklah benar hakikat bahawa semua ilmu berkenaan dengan sains itu asalnya datang atau lahir dari golongan pemikir-pemikir Barat, tetapi cuma sekadar menghadiri kelas sahaja!

Ilmu sains kini terus berkembang pesat dan membiak dengan adanya keinginan serta kemahuan para pelajar yang datang dari Eropah ini ke Andalusia pada ketika dahulu untuk membawa pulang sebahagian buku-buku serta ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari dan dalami di sana. Ilmu Islam juga berkembang pesat di dunia Islam dari tahun 900 hingga 1400 Masihi. Tetapi apa yang berlaku di dalam masa yang sama di negara Eropah ialah mereka memang berada di dalam zaman kemunduran dari aspek keilmuan dan kehadiran Islam sebenarnya adalah seperti satu sinar dan cahaya baru bagi Eropah.

Setelah berlakunya reformasi dikalangan orang-orang Barat, khususnya bagi orang-orang Kristian, mereka mula mengembangkan daya pemikiran mereka dengan pelbagai binaan, rekaan dan ciptaan yang baru, kesan dari perubahan cara hidup. Revolusi pertanian bertukar kepada revolusi industri dan revolusi demi revolusi berlaku di negara Barat setelah mereka bangkit dari zaman kegelapan mereka yang berlaku selama hampir 1000 tahun.

Barat seharusnya berterima kasih kepada tamadun Islam yang banyak memberikan peluang dan perubahan kepada dunia Barat kini. Islam telah berjaya membawa dunia kejahilan Barat kepada dunia perkembangan ilmu serta pembangunan teknologi.

Mengapa Manusia Tidak Mahu Menerima Al-Quran?

Sumber utama bagi umat Islam ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah bahan rujukan yang diwahyukan kepada seorang wakil manusia bagi seluruh umat manusia di dunia supaya tunduk dan akur kepada Tuhan yang Esa. Al-Quran diturunkan oleh Tuhan melalui perantaraan malaikat, bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan berlandaskan wahyu tanpa melakukan kebinasaan di dunia juga menjamin kehidupan di akhirat kelak.


Persoalannya kini, mengapa masih ada segolongan manusia yang mengenepikan dan tidak menghiraukan isi kandung Al-Quran sedangkan segala kebenaran terdapat di dalamnya? Pembuktian kebenaran terhadap alam menerusi ilmu sains kini, telah jelas menerangkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kejadian alam ini ada dijelaskan di dalam disiplin ilmu geologi dan astronomi. Proses kejadian manusia, ada dijelaskan di dalam disiplin ilmu biologi, medical dan sebagainya. Samudera lautan yang luas, ada dijelaskan di dalam ilmu oseonografi dan sudah pasti banyak lagi ilmu sains terkini sudah mampu menjelaskan segala kemusykilan yang sukar dijawab pada zaman dahulu.


Bukankah semua ilmu ini ada dijelaskan dengan terang dan nyata di dalam Al-Quran? Bukankah semuanya terdapat bukti akan kebenarannya?


Mengapa anda masih lagi tidak mahu mengakuinya?


Buku yang sedang anda pegang ini akan membawakan kepada anda satu kebenaran dan pembuktian yang jelas berkenaan dengan kelebihan, kebenaran dan mukjizat Al-Quran. Mukjizat ini bukanlah hanya ‘hidup’ pada zaman penurunannya sahaja, tetapi ianya terus ‘hidup’ dengan membawakan bukti-bukti yang amat relevan pada masa dahulu, sekarang dan masa akan datang.